Growshops förmedlar varaktig kunskap och stimulerar till nya insikter och delaktighet

Growshops är vårt koncept för att strukturera utbildningspaket i moduler och på detta sätt skapa en större flexibilitet. Oavsett ämne bygger growshopskonceptet på tre moduler som var och en har en naturlig avslutning.

De första två modulerna motsvarar en halvdags utbildning och den tredje en heldag vilket gör det möjligt att skapa ett utbildningspaket som omfattar totalt en halv (modul 1), en hel (modul 1+2) eller två dagar (samtliga tre moduler).

Varje modul har sitt eget syfte, sina egna mål och sin egen metodik.

Modul ett består av en introduktionsföreläsning följt av en kortare gruppövning för att skapa delaktighet. Modul två innehåller fördjupande gruppövningar och modul tre är en heldags workshop enligt LEGO® SERIOUS PLAY®-modellen (se legrow.se).

Att varje modul i sig är avslutad ger kunden stor flexibilitet. Det är fritt att välja antal moduler efter behov och fullt möjligt att köra den första modulen med en större grupp och sedan låta alla eller vissa deltagare fortsätta med fördjupning inom ramen för de senare modulerna i mindre grupper.

När det är lämpligt kan modellen även kompletteras med individuell coaching av nyckelpersoner. De föredrag som ingår i modul ett kan vanligtvis också brytas ut och stå för sig själv.

Parallellt med konceptet utvecklas moduler inom ämnena AI ur ett arbetsgivar- och arbetstagarperspektiv, jämställdhet, lönsam hållbarhet och om att agera i konsultrollen. Kontakta mig gärna för mer info.

Tillbaka till coachochmentor.