Hållbarhet

Begreppet hållbarhet handlar inte längre bara om miljö utan vilar idag på tre ben, ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Företag och samhällen måste hushålla med både ekonomiska och ekologiska resurser och samtidigt skapa socialt hållbara förhållanden.

Med utgångspunkt i de sjutton globala målen hjälper jag företag som vill komma igång med sitt hållbarhetsarbete. Just detta att komma igång kan ofta uppfattas som svårt. Var och hur börjar man?

Stora ambitioner leder till stora projekt som skall genomföras…

…senare.

Frågan är vad det går att göra här och nu. Det behöver inte vara något jättestort. Tvärtom, det är ok att börja smått men det är helt avgörande att alls börja.

Det var för att hjälpa företag med detta som jag grundade Progreat. Det kommer att vara lönsamt. Det kommer att möta krav från era kunder. Det kommer att underlätta er rekrytering. Och det kommer att förbereda er för lagkrav som utan tvivel snart kommer att börja dyka upp.