Innovationsstöd

Med coaching, facilitering och snabba analyser som verktyg hjälper jag företag att på ett konstruktivt och ifrågasättande sätt få en genomlysning av kravbilder och lösningsförslag. Innovation är i detta sammanhang ett vitt begrepp. Det behöver inte vara mer avancerat än att initiera ett nytt projekt.

I rollen som ”djävulens advokat” hjälper jag till att pröva era idéer genom att utsätta dem för välvillig kritik. Det kan naturligtvis i undantagsfall leda till att ni omprövar era idéer i grunden men troligare är att det hjälper till att få dem mer färdiga och utvecklade.

Jag bidrar med mångårig erfarenhet från system- och produktutveckling som utvecklare, utvecklingschef och afärsområdeschef för innovation. Agila tankesätt är en självklarhet för att hantera dagens snabba växlingar.

Jag bidrar också med erfarenhet från affärsutveckling ur både ett VD och styrelseperspektiv.

Målet är inte att förkasta utan att förbättra. Syftet är att maximera potentialen i era idéer och samtidigt mitigera riskerna.