Ledarskap

Ledarskap kan vara många olika saker. Jag inriktar mig i huvudsak på det ledarskap som bedrivs av VD och styrelse, roller som jag själv har praktisk erfarenhet av.

Under konceptet coachochmentor finns bland annat ett särskilt erbjudande riktat till dig i den ofta ensama rollen som VD.

Det mer styrelseinriktade arbetet beskrivs under min bolagsstyrningsdomän CorporateGovernance.se.