LEGO® SERIOUS PLAY® workshops

LEGO® SERIOUS PLAY® är ett koncept framtaget för att skapa workshops som bryter invanda tankemönster och ger svar på komplexa frågeställningar samtidigt som dessa svar förankras i gruppen.

LSP bygger på att gruppmedlemmarnas egna kompetens och erfarenheter utnyttjas samtidigt som deras kreativitet aktiveras och via en väl utvecklad modell kanaliseras till praktiskt användbara resultat. Modellen har en av sina styrkor i hur den aktiverar samtliga deltagare och får dem att ta fram en gemensam lösning som de alla kan känna ett delat ägarskap till.

Patrik Kruse, ägare till Progreat AB, är diplomerad coach och certifierad facilitator för LEGO® SERIOUS PLAY®-metoden. Mer info om metoden fins på LEGOs hemsida.