Media

Patrik deltar i en paneldebatt om AI, RPA och jobben på konferensen Offentlig chef i Stockholm 2019-03-14.

Patrik har ett långt samtal med Tommy Alfredsson om det mesta i Portalen Podcast.

Patrik pratar med Anna Blixt om utmaningarna i jämställdhetsarbetet ur ett ledningsperspektiv.